Atlas Arena

 •   Scopul Asociatiei

  Asociația Sportiva Atlas Arena este o asociaţie non-profit şi are ca scop principal al activităţii sale desfăşurarea de activităţi sportive într-una sau mai multe ramuri de sport, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în aceste domenii, participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora, descoperirea, îndrumarea şi pregătirea persoanelor talentate în practicarea curselor de alergare cu obstacole cât și următoarelor: Atletism, Pangration Athlima, Arte Marţiale, Aikido, Judo, Box, Lupte, Culturism şi Fitness, Haltere, Powerlifting, Sambo, Unifight, Karate, respectînd legile în vigoare, precum şi toate regulamentele şi instrucţiunile în domeniu, cunoscut fiind atât caracterul de pregătire fizică şi de autoapărare, cât şi de educaţie morală al acestor sporturi.

 •   Drepturile membrilor simpatizanti

  • sa participle la sedintele Adunarii Generale cu rol consultativ, fara drept de vot
  • sa fie informati in ceea ce priveste actiunile cele mai importante ale asociatiei
  • sa recomande primirea de noi membri simpatizant
  • sa participe la manifestarile organizate de asociatie
  • sa se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamatii la orice nivel al conducerii Asociatiei
  • sa aiba acces la lucrarile, publicatiile si materialele documentarede care dispune Asociatia

    Obligatiile membrilor simpatizanti

  • sa respecte prevederile statutului Asociatiei si sa actionize in conformitate cu scopul acesteia
  • sa contribuie la cresterea prestigiului general al Asociatiei, atunci cand sunt solicitati de catre organelle de conducere ale acesteia si pastreze secretul asupra activitatilor si deciziilor din cadrul Asociatiei
  • sa plateasca la termen taxa de inscriere in asociatie ca membru simpatizant precum si, cotizatia anuala a membrilor simpatizanti, sub sanctiunea suspendarii de plin drept.

   Retragerea din Asociatie ca membru simpatizant se face pe baza de cerere scrisa, aprobata de consiliul director si ratificata de adunarea generala.


    Un membru simpatizant este exclus cand

  • savarseste abateri care contravin statutului
  • nu plateste cotizatia timp de un an
  • nu efectueaza numarul de ore de voluntariat stabilit de Adunarea Generala
  • aduce prejudicii grave imaginii Asociatiei
 •   Obiectul de activitate

    Obiectul de activitate al asociatiei Club Sportiv ATLAS ARENA este:

  • organizarea cursurilor de iniţiere în cursele de alergare cu obstacole cât și celelalte ramuri sportive respectînd toate legile în vigoare, regulamentele şi instrucţiunile în domeniu;
  • promovarea sportului de performanţă în cursele de alergare cu obstacole cât și celelalte ramuri sportive, respectînd de asemenea, toate legile în vigoare, regulamentele şi instructiunile în domeniu;
  • ridicarea nivelului tehnic al sportivilor prin organizarea de cursuri de pregătire, calificare şi perfecţionare;
  • colaborarea cu alte asociaţii de specific din ţară sau străinătate;
  • organizarea si participarea la stagii de pregătire fizică şi tehnică de specialitate, cantonamente sau seminarii naţionale şi internaţionale;
  • organizarea cursurilor de pregătire, calificare şi perfecţionare necesare dezvoltării sportivilor şi tehnicienilor clubului;
  • dezvoltarea pregatirii psihologice şi fizice a sportivilor asociaţiei;
  • verificarea periodica a starii medicale şi anti-doping a sportivilor, precum şi asigurarea ingrijirii şi recuperarii acestora;
  • eliberarea de diplome sau certificate care să ateste gradul de pregătire al sportivilor, cu respectarea legilor speciale în vigoare, pentru legală recunoaştere;
  • să încheie contracte şi angajamente cu membrii asociaţiei;
  • să elibereze legitimaţii de membru, care să permită accesul acestora la antrenamente, precum şi la facilităţile şi dotările asociaţiei;
  • să legitimize sportivii de performanţă ai asociaţiei pentru integrarea în sistemul naţional şi internaţional de competiţii;
  • să participe la concursuri şi competiţii, cordonand şi asigurand deplasarea şi cazarea sportivilor asociaţiei la aceste manifestări;
  • să transfere ori să primească sportivi în condiţiile stabilite de asociaţie, cu respectarea regulamentelor şi instrucţiunilor în vigoare în domeniu;
  • să organizeze cursuri, conferinţe, consfătuiri, concursuri şi competiţii, cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale;
  • să asigure programe, postere, afişe şi alte publicaţii de propagandă sportivă, în strînsă legătură cu scopul şi obiectul de activitate al asociaţiei;
  • publicarea de cărţi şi reviste de specialitate în strînsă legătură cu scopul şi obiectul de activitate al asociaţiei;
  • să elaboreze alte mijloace de acţiune necesare şi în legătură cu scopul asociaţiei;
  • să respecte legea şi ordinea publică.
 •   Colaboratori

    Prin colaborarea cu Asociatia Sportiva OCR ROMANIA rezulta ca ATLAS ARENA este parte integranta a grupului F.I.S.O. (Fédération Internationale de Sports d’Obstacles), cu sediul central în Laussane-Elveția, federatie unanim acceptată ca autoritatea globală în coordonarea curselor de alergare cu obstacole.

  FISO este constituită din 4 Federații Continentale (OCR Africa, OCR America, OCR Asia-Pacific și OCR Europe) care la rândul lor, sunt constituite din 90 de federații sau asociații naționale.

    Începând cu anul 2019, România a fost oficial recunoscută de FISO ca şi parte integrantă a OCR Europe și deja are peste 2000 de practicanți.