Atlas Arena

 •   Scopul Asociatiei

  Asociația Sportiva Atlas Arena este o asociaţie non-profit şi are ca scop principal al activităţii sale desfăşurarea de activităţi sportive într-una sau mai multe ramuri de sport, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în aceste domenii, participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora, descoperirea, îndrumarea şi pregătirea persoanelor talentate în practicarea curselor de alergare cu obstacole cât și următoarelor: Atletism, Pangration Athlima, Arte Marţiale, Aikido, Judo, Box, Lupte, Culturism şi Fitness, Haltere, Powerlifting, Sambo, Unifight, Karate, respectînd legile în vigoare, precum şi toate regulamentele şi instrucţiunile în domeniu, cunoscut fiind atât caracterul de pregătire fizică şi de autoapărare, cât şi de educaţie morală al acestor sporturi.

 •   Drepturile membrilor simpatizanti

  • sa participle la sedintele Adunarii Generale cu rol consultativ, fara drept de vot
  • sa fie informati in ceea ce priveste actiunile cele mai importante ale asociatiei
  • sa recomande primirea de noi membri simpatizant
  • sa participe la manifestarile organizate de asociatie
  • sa se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamatii la orice nivel al conducerii Asociatiei
  • sa aiba acces la lucrarile, publicatiile si materialele documentarede care dispune Asociatia

    Obligatiile membrilor simpatizanti

  • sa respecte prevederile statutului Asociatiei si sa actionize in conformitate cu scopul acesteia
  • sa contribuie la cresterea prestigiului general al Asociatiei, atunci cand sunt solicitati de catre organelle de conducere ale acesteia si pastreze secretul asupra activitatilor si deciziilor din cadrul Asociatiei
  • sa plateasca la termen taxa de inscriere in asociatie ca membru simpatizant precum si, cotizatia anuala a membrilor simpatizanti, sub sanctiunea suspendarii de plin drept.

   Retragerea din Asociatie ca membru simpatizant se face pe baza de cerere scrisa, aprobata de consiliul director si ratificata de adunarea generala.


    Un membru simpatizant este exclus cand

  • savarseste abateri care contravin statutului
  • nu plateste cotizatia timp de un an
  • nu efectueaza numarul de ore de voluntariat stabilit de Adunarea Generala
  • aduce prejudicii grave imaginii Asociatiei